Stel je vraag
0

fysica, 4.2.1

asked 2017-05-04 16:48:03 -0500

Adara gravatar image

Zou iemand me kunnen helpen met oefening 4.2.1 op 50 van fysica, hoofdstuk elektrostatica.

E2 gaat weg ervan, E2=125 v/m en voor E1 en ernaar toe gaat kom 10^6v/m uit. 1) ik denk dat het niet klopt 10^6 lijkt me zeer groot 2) als ik E1 en E2 heb moet ik eerst resultante bereken en dan Ex en Ey nemen? Alvast bedankt.

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2017-05-05 06:09:32 -0500

Reken je E1 nog eens na met $Q1=10 \cdot 10^{-6} C$

Je kan direct de componenten berekenen van E1 en E2 en deze optellen. (De resultante is niet gevraagd en moet je dus niet te berekenen)

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

E1=K. Q/r^2= 9.10^9.(10^-5/9.10^-4)= 10^8

Adara ( 2017-05-06 16:41:01 -0500 )edit

Ik krijg hier als E1 10^8 en als E2 1,125.10^8 (dus mijn E totaal = 2,125 .10^8 Als ik dan mijn componenten bereken, krijg ik E1x = E1 . 3/5 (via pythagoras en SOSCASTOA) = 3/5 . 10^8 Hetzelfde doe ik bij mijn andere componenten. Maar dit komt helemaal niet uit..

Camille.Hoefnagels ( 2017-05-31 09:24:19 -0500 )edit

Camille hoe heb je E totaal berekend? Want ik kom ook zelfde uit als je maar weet niet hoe ik verder moet uitwerken. Alvast bedankt.

Adara ( 2017-06-01 00:09:48 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-05-04 16:48:03 -0500

Aantal keer gelezen: 199 keer

Laatst gewijzigd: May 05 '17