Stel je vraag
0

fysica vraag 4.3.4

asked 2017-05-06 18:10:33 -0500

Adara gravatar image

weet iemand wat de bronlading en de testlading bij oefening 4.3.4 is? Alvast bedankt

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
1

answered 2017-05-07 09:10:35 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

De heliumkern heeft twee positieve ladingen, het elektron dat er omheen circuleert heeft een negatieve lading. De grootte van de lading van een elektron staat op het formularium.

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-05-06 18:10:33 -0500

Aantal keer gelezen: 191 keer

Laatst gewijzigd: May 07 '17