Stel je vraag
1

biologie, afweer

asked 2017-05-07 07:53:21 -0500

Adara gravatar image

Wat is verschil tussen macrofaag en granulocyt? Wanneer zal een macrofaag aan fagocytose doen en wanneer granulocyt? Is het zo dat granulocyt enkel betrokken is bij bacterie, schimmel en eencellige parasiet. Terwijl macrofaag naast activering door micro organismen ook geactiveerd kan worden door interferonen die door kankercellen en lichaamcel geïnfecteerd met virus wordt afgegeven?

Alvast bedankt.

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by » oldest newest most voted
1

answered 2017-05-09 05:05:17 -0500

Martine@REBUS gravatar image

https://www.bioplek.org/animaties/afw...

Hier heb je een goede samenvatting van alles :)

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-05-07 07:53:21 -0500

Aantal keer gelezen: 125 keer

Laatst gewijzigd: May 09 '17