Stel je vraag
0

Vraag 6 biologie TAT 2016

asked 2017-05-07 09:56:56 -0500

Elisabeth.Lemmens gravatar image

Beste,

bij het hermaken van TAT 2016 zat ik alweer op deze vraag vast:

Bij de geboorte van een tweeling blijkt dat het ene kind een chromosoom te weinig heeft (45, X0), terwijl het andere een chromosoom te veel bezit (47, XYY). Mogelijke fouten die chromosomale afwijkingen kunnen veroorzaken, zijn:

Ik weet dat het antwoord "een stoornis in de eerste mitose van de zygote" moet zijn maar ik weet niet meer waarom. Als ik het schema hermaak van fouten in de meiose lijkt dit in mijn ogen ook te kloppen. Bestaat er misschien een ander voorbeeld waarin het verschil tussen de twee soorten fouten duidelijk wordt?

Alvast bedankt!

edit retag flag offensive close merge delete

Bespreking:

1

Volgens me gaat het hier om een eeiige tweeling, want daarbij heb je splitsing van embryo en daarom dus met mitose te maken. Als het met meiose te maken had dan was die fout al voor de splitsen opgestreken en gingen ze zelfde fout hebben terwijl hier ene te weinig andere te veel heeft.

Adara ( 2017-05-07 15:25:24 -0500 )edit

Ohja dat klinkt inderdaad logisch! bedankt!

Elisabeth.Lemmens ( 2017-05-08 07:13:15 -0500 )edit

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2017-05-09 05:03:21 -0500

Martine@REBUS gravatar image

Correct Samira!

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-05-07 09:56:56 -0500

Aantal keer gelezen: 279 keer

Laatst gewijzigd: May 09 '17