Stel je vraag
0

Biologie, afweer oefening 29

asked 2017-05-09 06:45:00 -0500

Adara gravatar image

Zou er iemand oefening 29 van afweer biologie op pagina 32 kunnen uitleggen aub? Welke virus is waarschijnlijk et Singapore virus? Die is van 1957-1967 ik dacht dat het a moest zijn. Want bij a heb je meeste mutante vormen.

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
1

answered 2017-05-09 07:09:51 -0500

Martine@REBUS gravatar image

Bij deze oefening kijk je eerst naar het gegeven virus van 1993. Dan zie je bij het A/Hong Kong-virus 1968 staan, deze datum ligt het dichtste bij 1993. DUS deze 2 lijken het meest op elkaar (dat is figuur 3 = hong kong). Dan zie je dat A/Singapore virus het dichtste bij A/Hong Kong ligt kwestie jaartal, dus kijk je naar de figuren welke het meest op figuur 3 lijkt... dan kom je bij 2 uit (=A/Singapore)

Dus antwoord B

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-05-09 06:45:00 -0500

Aantal keer gelezen: 63 keer

Laatst gewijzigd: May 09 '17