Stel je vraag
0

chemie, opgave 4-03

asked 2017-05-09 11:29:13 -0500

Adara gravatar image

Moet je deze oefening oplossen met verdunningsformule? c1.v1=C2.v2? Ik kom op die manier als uitkomst 4liter uit. Maar klopt wel dat ik gedaan heb? Alvast bedankt

edit retag flag offensive close merge delete

2 answers

Sort by ยป oldest newest most voted
2

answered 2017-05-09 14:01:47 -0500

Koen@REBUS gravatar image

Dit heb je goed rechtgezet. Nu is het antwoord 2 liter dat overeenkomt met het gevraagde.

Proficiat !

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

hallo, ik heb aantal mol berekent door het aantal gram NaCl te delen door molaire massa van NaCl dan bekom ik 0.4 mol... Aangezien je bij het verdunnen geen verandering krijgt bij het aantal mol moet 0.4= 0.1 x V zijn hierdoor kwam ik v=4L moet ik hier min 2 L doen omdat die er al was? mvg

Mirac.Ulgen ( 2019-06-28 17:09:47 -0500 )edit

Dat is helemaal correct !

Koen@REBUS ( 2019-06-29 09:13:57 -0500 )edit
1

answered 2017-05-09 11:44:11 -0500

Johan@REBUS gravatar image

De uitwerking is OK. Het is wel belangrijk van de opgave 'volledig' te lezen en 'correct' te interpreteren. En, het gevonden resultaat na uitwerking te checken met wat gevraagd was.

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Men lost 23,4g NaCl op in water. En men lengt de oplossing aan tot 2 liter. M(Nacl)=58g/mol en m=23,4g n(NaCl)=0,4mol. Voor de verdunning heeft men: n=0.4mol V=(x-2)liter en na de verdunning: n=0.4mol en c=0,1mol v=2liter ? Ben ik nu juist?

Adara ( 2017-05-09 12:17:10 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-05-09 11:29:13 -0500

Aantal keer gelezen: 315 keer

Laatst gewijzigd: May 09 '17