Stel je vraag
1

wiskunde, veeltermen

asked 2017-05-09 14:02:01 -0500

Adara gravatar image

Hoe moet je nulpunten van een derdegraadsveelterm zoeken zoals bijvoorbeeld bij oefening 1.1.16 op pagina 5. Dank bij voorbaat.

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2017-05-10 15:03:37 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Je begint met te kijken of de delers van de laatste term nulpunten zijn. Als je zo'n nulpunt vindt kan je met de methode van Horner je derdegraadsveelterm ontbinden in (x-a)(tweedegraadsveelterm).

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-05-09 14:02:01 -0500

Aantal keer gelezen: 107 keer

Laatst gewijzigd: May 10 '17