Stel je vraag
1

chemie, oefening 4-07 (p 51)

asked 2017-05-09 15:16:50 -0500

Adara gravatar image

updated 2017-05-09 15:25:21 -0500

Koen@REBUS gravatar image

Hoe schrijf ik mijn reactievergelijking voor deze opgave? Fe + stoom > Fe2O3 + H2

Als formule denk ik dat ik V=n. 22,4l moet gebruiken omdat het onder normomstandigheden gebeurt. Maar ik weet niet goed hoe ik aantal mol van H2 moet zoeken; voor Fe kom ik n=4,9mol uit. Alvast erg bedankt.

edit retag flag offensive close merge delete

Bespreking:

Hoe wordt stoom geproduceerd? Denk aan de stoomlocomotief.

Koen@REBUS ( 2017-05-09 15:25:42 -0500 )edit

Na volledig vraaglezen en een grondige analyse de opgave uitwerken tot een resultaat.Vervolgens: nagaan of dit datgene is wat werd gevraagd. Als je achter je resultaat staat dan pas checken met de 4 mogelijkheden die OndVlaanderen voorstelt en kiezen. Zo niet open laten.

Johan@REBUS ( 2017-05-09 15:54:17 -0500 )edit

Een van de vier antwoorden kiezen zonder dat je zelf de opgave hebt uitgewerkt tot resultaat is puur gokken. Aan jou de keuze.

Johan@REBUS ( 2017-05-09 15:56:30 -0500 )edit

Het moet zo zijn denk ik : 2Fe + 3H2O > Fe2O3 + 3H2 dan zou n van H2= 7,35mol. en V=7,35. 22,4L = 164,6l liter.

Adara ( 2017-05-10 13:44:30 -0500 )edit

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
1

answered 2017-05-09 15:39:16 -0500

Johan@REBUS gravatar image

Het is niet voor niets dat OndVl de infopagina heeft uitgebreid met 'Notatie van de fase waarin een stof voorkomt' fase afkorting voorbeeld vast s NaCl (s) vloeibaar l H2O (l) gasvormig g NH3 (g) opgelost in water aq SO4^2-(aq) en waar plaats je 'stoom'? En hoe ziet de reactievergelijking er dan uit?

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Uit de reactievergelijking volgt wat theoretisch wordt gevormd. Rekening houdend met wat is gegeven kan je bepalen wat effectief wordt gevormd. enz. .... en nu aan jou.

Johan@REBUS ( 2017-05-09 16:01:11 -0500 )edit

2Fe (s) + 3H2O (l) > Fe2O3 (s) + 3H2(g) denk ik

Adara ( 2017-05-10 13:46:06 -0500 )edit

Ik dacht effe na en toen merkte ik dat als aan rechter kant waterstof atomen en zuurstofatomen staan moet aan andere kant ook. en daarom heb ik voor H2O gekozen.

Adara ( 2017-05-10 13:47:25 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-05-09 15:16:50 -0500

Aantal keer gelezen: 121 keer

Laatst gewijzigd: May 09 '17