Stel je vraag
0

fysica, elektrodynamica

asked 2017-05-11 10:45:32 -0500

Adara gravatar image

Is dat mogelijk dan men bij een gemengde schakeling de vervangsweerstand berekend en men een waarde bekomt die overeenkomt met waarde van een weerstand in de kring? Dan is uw Rs gelijk aan een een van de weerstanden in de kring. Kan dat? Of men kan zo iets niet weten?

Alvast bedankt.

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
1

answered 2017-05-11 12:28:58 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

In het algemeen:

Toevoegen van weerstanden in serie zal de Rs (totale weerstand) verhogen.

Toevoegen van weerstanden in parallel zal de Rs verlagen.

Bij een gemengde schakeling kan de vermindering dus de verhoging teniet doen of omgekeerd.

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-05-11 10:45:32 -0500

Aantal keer gelezen: 508 keer

Laatst gewijzigd: May 11 '17