Stel je vraag
1

Biologie, Natrium-Kalium-pomp

asked 2017-05-15 06:34:25 -0500

Elisabeth.Lemmens gravatar image

Beste,

Bij de Natrium/kalium-pomp staat uitgelegd dat de concentratie Kalium buiten de cel (in het extracellulaire gedeelte) 20 maal hoger is dan in het intracellulaire gedeelte. En dat de concentratie van Natrium 10 maal kleiner is in het extracellulaire gedeelte dan in het intracellulaire gedeelte. Nu weten we wel dat ze actief transport gaan doen om zo isotoon te worden maar toch vind ik het volgende vreemd: Als we verder kijken in het boek bij Minerale verbindingen staat er dat Natrium een van de belangrijkste ionen is in de extracellulaire vloeistof terwijl Kalium een van de belangrijkste ionen is in de intracellulaire vloeistof.

spreekt dit elkaar dan niet tegen? Oefent hetgeen met de hoogste concentratie niet ook de belangrijkste functie uit in het gebied?

Alvast bedankt!

edit retag flag offensive close merge delete

2 answers

Sort by » oldest newest most voted
2

answered 2017-05-15 08:05:56 -0500

Ibrahim.Khlosi gravatar image

Het tweede deel, dat K+ één van de belangrijkste ionen in de cel is en dat Na+ één van de belangrijkste extracellulaire ionen is, klopt. Maar het eerste deel, dat er meer K+ buiten de cel is en meer Na+ in de cel is fout. Het is omgekeerd. In de cel is de K+ concentratie ongeveer 150 mmol/l (lees: 150 millimol per liter) en is de Na+ concentratie ongeveer 10-15 mmol/l. Buiten de cel is de K+ concentratie ongeveer 5 mmol/l en is de Na+ concentratie ongeveer 140 mmol/l.

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Ik zie het nu! Verkeerd gelezen. Bedankt!

Elisabeth.Lemmens ( 2017-05-15 10:58:28 -0500 )edit
1

answered 2017-06-28 10:42:23 -0500

Martine@REBUS gravatar image

Goed bezig Ibrahim!

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Dankuwel :)

Ibrahim.Khlosi ( 2017-06-28 11:02:13 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-05-15 06:34:25 -0500

Aantal keer gelezen: 687 keer

Laatst gewijzigd: Jun 28 '17