Stel je vraag
1

Vraagstuk over telproblemen zonder herhaling

asked 2017-05-15 09:02:17 -0500

Ibrahim.Khlosi gravatar image

updated 2017-05-15 09:30:21 -0500

Beschouw volgend vraagstuk:

Een poster heeft de vorm van een rechthoek. Hij wordt door de diagonalen in 4 driehoeken verdeeld die alle in een verschillende kleur bedrukt zijn. Hoeveel mogelijkheden zijn er met vijf kleuren?

Hoe los je dit op? Mijn manier van denken is: "het is een 4-permutatie van 5 elementen. Dus dan is het antwoord: $\frac{5!}{(5-4)!} = 5! = 120$." Maar bij de modeloplossingen staat dat het antwoord 60 zou moeten zijn. Ik weet niet waar mijn fout zit.

Alvast bedankt voor de hulp.

edit retag flag offensive close merge delete

2 answers

Sort by ยป oldest newest most voted
1

answered 2017-05-15 13:23:50 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

updated 2017-05-15 15:07:05 -0500

Koen@REBUS gravatar image

Voor het eerste vlak heb je 5 mogelijkheden. Voor het volgende vlak nog 4 mogelijkheden. Volgende 3 mogelijkheden, laatste 2 mogelijkheden. Vermenigvuldig de mogelijkheden:

5 * 4 * 3 * 2 = 60

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Dat is toch 120 ! Dus?

Koen@REBUS ( 2017-05-15 15:08:47 -0500 )edit

Ja, dat is inderdaad 120. Ik was een beetje te vlug.

Myriam@REBUS ( 2017-05-15 15:25:26 -0500 )edit
0

answered 2017-05-15 15:31:01 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Kan het zijn dat je de oplossingen door 2 moet delen omdat er symmetrie mogelijk is. Vb blauw boven rood onder groen rechts geel links = rood boven blauw onder geel rechts groen links?

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Ah ja misschien zal het dat zijn, bedankt!

Ibrahim.Khlosi ( 2017-05-16 02:42:01 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-05-15 09:02:17 -0500

Aantal keer gelezen: 279 keer

Laatst gewijzigd: May 15 '17