Stel je vraag
0

Chemie: 2016-17 opgave 4-15

asked 2017-05-17 03:45:52 -0500

Gaétan gravatar image

updated 2017-09-03 14:04:36 -0500

Johan@REBUS gravatar image

Hoi

In deze opgave heb ik na aanpassing van de coëfficiënten de volgende vergelijking: 13 O2 + 2 C4H10 -> 8 CO2 + 10 H20

Nu, ik kom voor C4H10 4mol uit. Omdat je hier geen massa van O2 hebt gekregen kan je hier geen gebruik maken van overmaat of beperkend reagens. Hierdoor heb ik het aantal mol van C4H10 (4mol) maal de coëfficiënt van O2 gedaan om uiteindelijk 582,4L uit te komen wat dus de juiste oplossing is. Ik vroeg me nu af waarom je er mag vanuit gaan dat je het aantal mol van butaan mag vermenigvuldigen met de coëfficiënt van O2 om het volume van het gas te verkrijgen. Is dat omdat in de opgave staat dat alles zo zal verbranden of omdat je niet anders kan omdat er hier geen gegevens zijn om OV of BR te berekenen?

Alvast bedankt!

edit retag flag offensive close merge delete

3 answers

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2017-05-18 05:07:54 -0500

Johan@REBUS gravatar image

Voor stoichiometrische berekeningen volg je best volgend stappenplan: Je begint met je gegevens te herleiden naar mol. Vervolgens stel je de chemische reactievergelijking op en interpreteert in mol. Dit geeft je de 'theoretische' reactievergelijking. Vervolgens nagaan of één van de stoffen in overmaat aanwezig is. Je hebt dan ook info over het 'beperkend' reagens. Nu kan je de 'werkelijke' molhoeveelheden van de gevraagde stoffen vinden. Rekening houdend met wat werd gevraagd kunnen de bekomen molhoeveelheden omgezet worden. (mol naar massa, naar volume, ...).

edit flag offensive delete link more
0

answered 2017-05-17 06:25:17 -0500

Johan@REBUS gravatar image

Dus: 13 O2 + 2 C4H10 -> 8 CO2 + 10 H20

13 O2 + 2 C4H10 -> 8 CO2 + 10 H20

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Dus: 13 O2 + 2 C4H1O -> 8 CO2 + 10 H2O 232g C4H10 = 4 mol C4H10 Voor 2 mol C4H10 zijn er 13 mol O2 nodig; voor 3 mol C4H10 zou dat 19,5 mol O2 zijn; en voor de 4 mol C4H10 wordt dit 26 mol O2. Het is aldus niet zomaar met twee vermenigvuldigen maar 'verhoudingsgewijs'.

Johan@REBUS ( 2017-05-17 06:26:25 -0500 )edit

Oki, top! Bedankt!

Gaétan ( 2017-05-17 07:08:14 -0500 )edit
0

answered 2017-05-17 06:24:01 -0500

Johan@REBUS gravatar image

In deze opgave is er enkel gesproken over de verbranding van 232 g butaan.Je mag er van uitgaan dat bedoeld is 'volledig' verbranden.Dit houdt in dat butaan het BR voorstelt.Er wordt ook nergens vermeld wat de hoeveelheid zuurstof is die ter beschikking wordt gesteld.Je mag er dus van uitgaan dat alle zuurstof nodig om de butaan volledig te verbranden aanwezig is Je hebt e reactievergelijking correct in evenwicht gebracht.Voor 2 mol butaan is er 13 mol zuurstofgas nodig.Omgerekend heb je VIER mol butaan.Voor volledige verbranding is er 26 mol O2 nodig. Omgerekend in liter (bij normomstandigheden) is dit 582 liter.

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-05-17 03:45:52 -0500

Aantal keer gelezen: 288 keer

Laatst gewijzigd: Sep 03 '17