Stel je vraag
1

biologie 1997 vraag 6

asked 2014-07-22 03:32:15 -0500

tugba123 gravatar image

updated 2015-03-13 17:13:52 -0500

yannick gravatar image

Men heeft 64 spermacellen, ontstaan uit 1 cel. Iedere cel bezit 16 chromosomen. Hoeveel opeenvolgende delingen zijn hieraan voorafgegaan en hoeveel chromosomen bezit de oorspronkelijke cel?

A. 6 delingen uit een cel met 8 chromosomen

B. 6 delingen uit een cel met 32 chromosomen

C. 5 delingen uit een cel met 8 chromosomen

D. 5 delingen uit een cel met 32 chromosomen

ik heb deze vraag proberen op te lossen met de formule 2^n en dan kom ik uit op 3 delingen, maar moet er ook rekening gehouden worden met de mitotische deling? zo ja hoe doe ik dit dan ?

juiste antw is B

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by » oldest newest most voted
1

answered 2014-07-23 05:24:20 -0500

Dimitri@Rebus gravatar image

updated 2015-03-13 17:14:06 -0500

yannick gravatar image

$64=2^6$ spermacellen. En een spermacel heeft altijd half zoveel chromosomen als een gewone cel. M.a.w. de oorspronkelijke cel had dubbel zoveel chromosomen, dus 32.

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Oke, bedankt!

tugba123 ( 2014-07-23 09:28:14 -0500 )edit

Als ik het volledig wil uitschrijven, kom ik nog steeds niet tot het juiste antwoord.. Als een diploïde cel zich deelt tot een uiteindelijk spermacel ondergaat hij dan 'mitose-mitose-mitose-...- meiose' of is elke mitose gevolgd door een meiose 'mitose-meiose-mitose-meiose-...'. Alvast bedankt.

CA98 ( 2016-06-29 03:26:18 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
2 followers

Statistieken

Datum: 2014-07-22 03:32:15 -0500

Aantal keer gelezen: 976 keer

Laatst gewijzigd: Mar 13 '15