Stel je vraag
0

fysica, kinematica vraag 2.1.4

asked 2017-05-19 00:39:35 -0500

Adara gravatar image

Bij deze oefening vragen ze om x(t) grafiek om te zetten naar v(t) grafiek. Ik kom hier B uit en ik heb het gevonden aan de hand van rico bij x(t) grafiek te nemen. Maar ik weet niet of ik het correct gedaan heb?

Ik heb eerst alles bedekt en zelf v(t) getekend maar anders zou ik b als eerst durven schrappen omdat het enige is die totaal anderes is dan A B en C en ik denk niet dat ze het zo gemakkelijk gaan maken. Daaromd dat ik nagenoeg zeker ben dat B fout is.

Hoe moet ik het wel oplossen? Avlast bedankt.

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2017-05-19 10:07:28 -0500

Ibrahim.Khlosi gravatar image

Ik ken de vraag niet maar het lijkt erop dat je de afgeleide van $x(t)$ moet nemen om $v(t)$ te krijgen. Dat is de definitie van snelheid. De snelheid is de afgeleide van de plaats naar de tijd. Dus: $v(t) = \frac{dx(t)}{dt}$ of $v(t) = x'(t)$. Je moet dus de afgeleide van de functie $x(t)$ nemen en dan op een grafiek tekenen.

Voorbeeld: als $x(t) = 5t^{2} + 7t + 3$. Dit is een bergparabool. Dan is $v(t) = x'(t) = 10t + 7$. Dit is een rechte die de y-as op het punt 7 snijdt en die rico 10 heeft.

Ik hoop dat dit helpvol was.

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Bekijk die oefening maar eens, dan ga je me snappen ik heb ook rico genomen. Als het opgelost heb dan mag je het eens uitleggen aub.

Adara ( 2017-05-19 11:23:09 -0500 )edit

Ik heb jammergenoeg de cursus niet. Zou je eens een foto kunnen nemen van de vraag? Hopelijk kan ik dan meer helpen.

Ibrahim.Khlosi ( 2017-05-19 12:24:01 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-05-19 00:39:35 -0500

Aantal keer gelezen: 95 keer

Laatst gewijzigd: May 19 '17