Stel je vraag
0

fysica, kinematica, vraag 2.1.6

asked 2017-05-19 00:59:46 -0500

Adara gravatar image

Hoe moet ik bij oefening 2.1.6 (op pagina 8 van kinematica) nagaan of D juist of fout is? V=deltaX/delta t zo moet dan delta X=verplaatsing= V.t als de verplaatsing nul moet zijn dan moet V nul zijn? Alvast bedankt.

edit retag flag offensive close merge delete

Bespreking:

Kan je de opgave eens geven? Misschien kan ik helpen (hopelijk).

Ibrahim.Khlosi ( 2017-05-19 10:16:34 -0500 )edit

Ibrahim zeer lief van je om te helpen, het staat op pagina 8 het is een grafiek daarom ...

Adara ( 2017-05-19 10:45:32 -0500 )edit

Sorry, ik heb jammergenoeg de cursus niet. Misschien kan je eens een foto nemen van de vraag en dan in je post plaatsen?

Ibrahim.Khlosi ( 2017-05-19 12:25:22 -0500 )edit

2 answers

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2017-05-25 02:27:31 -0500

Camille.Hoefnagels gravatar image

Volgens mij moet je er hier op letten dat er een verschil is tussen afgelegde weg en verplaatsing. De verplaatsing is inderdaad = 0 omdat x(t1) = x(t2) (je staat dus eigenlijk op dezelfde plek op tijdstip 1, als op tijdstip 2. Terwijl als ze zouden gevraagd hebben naar de afgelegde weg, dan zou dit niet 0 zijn, aangezien je daar rekening houdt met alles (heen én terugweg, altijd positief).

edit flag offensive delete link more
0

answered 2017-05-24 05:30:46 -0500

Myriam.Ibrahim gravatar image

Hoi, D is juist omdat de delta t, 6-6=0 is ... C fout: Rico= negatief B juist: Rico = Positief A juist recht lijn en rico=0

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
2 followers

Statistieken

Datum: 2017-05-19 00:59:46 -0500

Aantal keer gelezen: 149 keer

Laatst gewijzigd: May 25 '17