Stel je vraag
0

chemisch rekenen, 4-26

asked 2017-05-19 07:33:39 -0500

Adara gravatar image

updated 2017-05-23 13:24:50 -0500

Koen@REBUS gravatar image

Het gaat hier om een elektrolyse reactie: 2H20 (l) > 02 (g) + 2H2(g). Men vraagt massa van water. Verder is geven dat massa van opgevangen gasmengsel bij normomstandigheden gelijk is aan 6,72 liter. Het laatste deel van de vraag snap ik niet goed. 1) Volume van elk gas bij normomstandigheden is toch gelijk aan 22,4liter? 2) verder heb ik via v=n.vm n berekend en kom ik op 0,3mol uit en zo moet dan n(h2o)=0,19mol en massa van water is dan gelijk aan 3,56g.

Dank bij voorbaat.

edit retag flag offensive close merge delete

2 answers

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2019-05-31 05:27:08 -0500

Tinne.Wilms gravatar image

Ik heb hier nog een vraagje bij:

2H2O --> 2H2 + O2

je weet dat het rechter gedeelte in totaal 0,3mol is, maar hoe weet je dat er 0,2 mol is voor H2 en 0,1 mol is voor O2?

Alvast bedankt!

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Omdat er uit 2 H2O wel dubbel zoveel H2 gemaakt wordt als O2

Myriam@REBUS ( 2019-05-31 11:25:40 -0500 )edit

Helemaal correct Myriam !

Koen@REBUS ( 2019-05-31 14:23:15 -0500 )edit
0

answered 2017-05-19 11:22:09 -0500

Johan@REBUS gravatar image

Er is gegeven dat je per 2 mol water: 1 mol dizuurstof en 2 mol waterstofgas bekomt. Er staat niet dat: Verder is geven dat massa van opgevangen gasmengsel bij normomstandigheden gelijk is aan 6,72 liter. Wel dat het volume van het opgevangen mengsel 6,72 liter is. Bij normomstandigheden is het volume van 1 MOL van eender welk gas 22,4 liter. Dus het volume van het opgevangen gas, zoals gegeven 6.72 liter, komt overeen met 0,3 mol. Of omgerekend naar het resp. aandeel van O2 en H2 heb je 0,1 mol O2 en 0,2 mol H2, en , deze zijn de elektrolyseproducten van 0.2 mol H2O. de molaire massa van H20 is 18 g/mol; er werd aldus 0.2 * 18 = 3.6 gram H2O verbruikt tijdens de elektrolyse. Of:2 H2O => O2 + 2H2; 6,72 l is (6,72l/22,4 liter per mol)= 0.3 mol mengsel, en, dit uit 0.2 mol H2O of 3.6g H2O

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-05-19 07:33:39 -0500

Aantal keer gelezen: 633 keer

Laatst gewijzigd: May 31 '19