Stel je vraag
0

fysica, afgelegde weg en afstand

asked 2017-05-20 15:38:48 -0500

Adara gravatar image

Ik snap verschil tussen afstand en afgelegde weg niet goed. Zou iemand me hierbij kunnen helpen?

Geef afgelegde weg en de afstand Indien je in een olympisch zwembad ( met lengte 50m) 10 baantjes zwemt.

Afgelegde weg = totale lengde van de pad waarlangs we bewogen hebben. In dit geval 50m dus 50.10=500 m

Afstand= lengte van de verplaatsingsvector. En verplaatsing is een vector die gelijk is aan eind positie min begin positie. Is afstand nul zijn?

Bedankt.

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by » oldest newest most voted
1

answered 2017-05-20 17:57:29 -0500

Ibrahim.Khlosi gravatar image

updated 2017-05-20 18:15:00 -0500

Ja dat is helemaal juist wat je schrijft. De afgelegde weg in jouw voorbeeld is inderdaad 500 m en de verplaatsingsafstand is 0 m. Jouw definities van afgelegde weg en verplaatsingsafstand zijn ook juist.

Je kan de afgelegde weg ook zien als: "hoe ver heb ik gestapt/gelopen/gereden/..." En je kan de verplaatsing ook zien als: "hoe ver ben ik van de beginpositie."

Hier is nog zo'n typisch voorbeeld om het verschil tussen afgelegde weg en verplaatsingsafstand te zien: cirkelbaan

Hier beweeg je in een cirkel. Je begint bij positie (1,0), je maakt een cirkelbaan en komt terug in positie (1,0). De afgelegde weg is hier de omtrek van de cirkel, dus: afgelegde weg = $\pi \cdot r^{2} = \pi \cdot 1,5^{2} = 7,07$ (afgerond).

De verplaatsingsafstand is de lengte van de verplaatsingsvector: eindpositie - beginpositie. Je begint bij coördinaat (1,0) en je komt terug bij coördinaat (1,0). Dus de verplaatsingsvector is de nulvector. De verplaatsingsafstand ( = de lengte van de verplaatsingsvector) is dus 0.

Hopelijk was dit nuttig.

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Ja, zeer duidelijk bedankt!

Adara ( 2017-05-21 03:18:43 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-05-20 15:38:48 -0500

Aantal keer gelezen: 1,892 keer

Laatst gewijzigd: May 20 '17