Stel je vraag
0

Voorwaardelijke kansen

asked 2017-05-21 09:54:53 -0500

Ibrahim.Khlosi gravatar image

updated 2017-05-21 10:01:43 -0500

Zou iemand me met deze vraag kunnen helpen:

vraag 7

Hoe begin je hieraan? Ik heb eerst een tabel met de gegevens proberen tekenen:

tabel

Er is echter een probleem. Er is gegeven dat de kans 1/20 is dat een moeder en haar kind beiden een te hoge DBD hebben. Dat is dus in mijn tabel het "totaal" van de personen die een te hoge DBD hebben. Maar er werd eerder gegeven dat 1/10 moeders en 1/5 kinderen een te hoge DBD hebben. En 1/10 + 1/5 = 6/20 en dus niet 1/20.

Ik zou ook niet weten hoe ik het gevraagde moet vinden. Ik dacht: $P(kind \quad en \quad hoog \mid moeder \quad en \quad laag) = \frac{P(kind \quad en \quad hoog \quad en \quad moeder \quad en \quad laag)}{P(moeder \quad en \quad laag)}$. De noemer is gemakkelijk te vinden uit de gegevens, maar ik weet niet hoe de teller gevonden kan worden. Ik doe ongetwijfeld iets fout, ik weet alleen niet wat.

Alvast bedankt voor de hulp.

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
2

answered 2017-05-21 12:54:36 -0500

Je kent P(kind hoog) en P(moeder hoog), je weet ook P(kind $\cap $ moeder hoog)

Daar mee kan je P(kind hoog | moeder laag) berekenen via P(kind hoog |moeder hoog)= P(kind $\cap $ moeder hoog)/P(moeder hoog) omdat

P(kind hoog | moeder laag) + P(kind hoog |moeder hoog) = P (kind hoog | altijd) = P(kind hoog)

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-05-21 09:54:53 -0500

Aantal keer gelezen: 126 keer

Laatst gewijzigd: May 21 '17