Stel je vraag
1

biologie 2008 vraag 7

asked 2014-07-23 10:41:46 -0500

tugba123 gravatar image

updated 2015-03-13 17:16:57 -0500

yannick gravatar image

In de profase van de mitose bevat een bepaalde dierlijke cel x chromosomen en een massa m DNA.

Hoeveel chromosomen heeft de dierlijke lichaamscel in de interfase en welke massa DNA heeft ze? Hoeveel chromosomen heeft de dierlijke gameet en welke massa DNA heeft ze?

A. De lichaamscel heeft 2n=x chromosomen en een massa m DNA. De gameet heeft n=x/2 chromosomen en een massa m/2 DNA.

B. De lichaamscel heeft 2n=x chromosomen en een massa m/2 DNA. De gameet heeft n=x/2 chromosomen en een massa m/4 DNA.

C. De lichaamscel heeft 2n=x/2 chromosomen en een massa m/2 DNA. De gameet heeft n=x/4 chromosomen en een massa m/4 DNA.

D. De lichaamscel heeft 2n=x/2 chromosomen en een massa m DNA. De gameet heeft n=x/4 chromosomen en een massa m/2 DNA.

Het juiste antwoord is B, maar ik snap niet waarom de massa m/2 en m/4 is. Als de massa m is in de profase moet het toch ook m zijn tijdends de interfase of bedoelen ze de massa voor DNA replicatie? İn dit geval snap ik waarom het m/2 is. Bij de geslachtsscel: massa is m tijdens profase. Na meiose 1 splitsen de homologe chromosomen-> m/2. Na meiose 2 splitsen zusterchromatiden -> m/4.

Klopt mijn redenering ?

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2014-08-11 12:52:39 -0500

Veerle@Rebus gravatar image

updated 2015-03-13 17:17:09 -0500

yannick gravatar image

Je redenering klopt Tugba en ze bedoelen inderdaad de massa voor DNA replicatie.

Het is erg belangrijk op het examen een onderscheid te maken enerzijds tussen de massa, wat soms als aantal chromatiden of dergelijke weergegeven staat, en anderzijds het aantal chromosomen. Op sommige momenten tijdens een deling zal de massa verdubbelen (2m) of ontdubbelen (m/2), maar het AANTAL chromosomen niet omdat het aantal chromosomen evenveel blijft als je dubbele of enkele chromosomen hebt. Bijvoorbeeld, tijdens de interfase van de meiose gaat een cel ‘van 46 enkele naar 46 dubbele chromosomen’.

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2014-07-23 10:41:46 -0500

Aantal keer gelezen: 512 keer

Laatst gewijzigd: Mar 13 '15