Stel je vraag
0

wiskunde 3.7.2. Toepassen van definities en functies

asked 2017-05-24 03:05:01 -0500

Camille.Hoefnagels gravatar image

Hoe los je deze soort oefeningen op? In de les werd gezegd dat deze goed te kennen zijn. Ik lijk in loops te draaien

gegeven is f(x) = 7^(-x). Bereken f(x-1) - f(x+1) / f(x+2) - f(x-2)

Dankjewel!

edit retag flag offensive close merge delete

2 answers

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2017-05-24 07:04:21 -0500

Camille.Hoefnagels gravatar image

C:\fakepath\oef wisk.jpg

Kan u bovenstaand bestand openen? Dit is hoe ik gestart ben met de oefening en waar ik dus duidelijk bots op de oplossingsstrategie. Niet zozeer op het verlies van het overzicht, maar ik ben eerder iets aan het missen

Dankjewel!

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Camille, je bent er bijna. Nu kan je 1/(7^x) weg schrappen want dat staat overal. De rest is algebra.

Myriam@REBUS ( 2017-05-24 07:51:52 -0500 )edit
0

answered 2017-05-24 04:32:10 -0500

Om het overzicht te bewaren kan het eventueel helpen om het functievoorschrift te herschrijven met een andere variabele: $f(u)=7^{-u}$

Dan kan je de $u$ vervangen door $(x-1)$ en zo verder. Nadien nog de uitdrukking vereenvoudigen met correct toepassen van de volgorde van bewerkingen.

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-05-24 03:05:01 -0500

Aantal keer gelezen: 157 keer

Laatst gewijzigd: May 24 '17