Stel je vraag
0

Vraag 3.4.1 Fysica

asked 2017-05-24 09:01:27 -0500

Myriam.Ibrahim gravatar image

Ik weet niet hoe het komt, maar ik krijg die niet opgelost?! Hebben we daar niet te weinig gegevens? Massa van de aarde? Moeten we deze van buiten kennen? Alvast bedankt!

edit retag flag offensive close merge delete

Bespreking:

g staat op je formularium, G ook, R heb je dus daar kan je de massa van de aarde uit berekenen.

Myriam@REBUS ( 2018-05-30 09:15:15 -0500 )edit

Voor de b-vraag: De satelliet moet in haar baan gehouden worden: massa . a met a= (omega)²(R+h) en de omega bereken je uit het feit dat de satelliet dezelfde periode heeft als de aarde: 24 uur. Vergeet niet in de gravitatie vergelijking ook (R+h) te gebruiken.

Myriam@REBUS ( 2018-05-30 09:18:16 -0500 )edit

3 answers

Sort by » oldest newest most voted
1

answered 2018-05-30 09:24:39 -0500

Britt.Valentyn gravatar image

Er wordt gevraagd: ‘Wat is de massa van de aarde als je weet dat de aardstraal 6 371 km bedraagt?’

  • de formule voor de zwaartekrachtsconstante: g = G . mA / RA2 (straal in meter!)
  • indien we g afronden op 10 kunnen we nu onze gegevens invullen:

10 = 6,67 . 10-11 . mA / (6 371 . 103)2

Zo vind je dat de massa van de aarde ongeveer gelijk is aan 6 . 1024 kg.

edit flag offensive delete link more
0

answered 2017-05-24 10:06:01 -0500

updated 2017-05-25 00:38:04 -0500

Hint: denk aan de definitie van $g$, de zwaartekrachtconstante op het aardoppervlak.

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Ik kom er nog steeds niet. Hoe ik bezig ben is het invullen van de gravitatiekrachtformule (zoals op het formularium) met daarbij de wetenschap dat de straat van de aarde = 6371 km en de massa van de aarde = 6*10^24 kg.. Maar volgens mij is dit niet de manier.

Camille.Hoefnagels ( 2017-05-30 14:59:03 -0500 )edit
0

answered 2018-05-30 08:57:39 -0500

Mirjam.VanHove gravatar image

Ik heb het ook eens geprobeerd maar kom op H = 0. Ziet iemand misschien wat ik fout deed? De onderschriften kon ik niet tippen, hopelijk is het nog duidelijk.

g = Gm/R²
F = Gmm/(R+h)² <=> Gm = F(R+h)²/m

=> g = F(R+h)²/mR²

<=> mg = F(R+h)²/R²

<=> F = F(R+h)²/R²

<=> R² = (R+h)²

<=> R = R + h

<=> h = 0

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

g staat op je formularium, G ook, R heb je dus daar kan je de massa van de aarde uit berekenen.

Myriam@REBUS ( 2018-05-30 09:19:13 -0500 )edit

Voor de b-vraag: De satelliet moet in haar baan gehouden worden: massa . a met a= (omega)²(R+h) en de omega bereken je uit het feit dat de satelliet dezelfde periode heeft als de aarde: 24 uur. Vergeet niet in de gravitatie vergelijking ook (R+h) te gebruiken.

Myriam@REBUS ( 2018-05-30 09:19:31 -0500 )edit
1

Ik heb het gevonden! Dankuwel voor de hulp!

Mirjam.VanHove ( 2018-05-30 09:46:02 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
2 followers

Statistieken

Datum: 2017-05-24 09:01:27 -0500

Aantal keer gelezen: 500 keer

Laatst gewijzigd: May 30 '18