Stel je vraag
1

2.1.9 Fysica, grafiek interpreteren v(t)-t

asked 2017-05-25 02:50:32 -0500

Camille.Hoefnagels gravatar image

updated 2017-06-01 15:20:59 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Voor deze oefening snap ik een aantal zaken niet. Ik weet dat bij een v(t)-t grafiek, de oppervlakte onder de grafiek = de afgelegde weg (delta x). Als de grafiek onder de t-as verdwijnt, verandert de snelheid van richting (bv teruglopen, terugzwemmen, ...)

Nu begrijp ik bij deze oefening niet zo goed hoe je kan aflezen dat de bal eerst naar boven beweegt, botst met het plafond en dan naar beneden valt. Met de info die ik kan afleiden van de grafiek zijn eigenlijk alle vier opties mogelijk. Het correcte antwoord zou B zijn.

Dankjewel!

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
1

answered 2017-05-25 04:15:18 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Je weet dat de bal eerst naar boven beweegt want de zwaartekracht remt de snelheid af in het eerste deel van het traject.

Het is een botsing met het plafond en niet even opvangen en terug gooien. De verandering van richting gebeurt zeer snel. Als het opvangen en terug gooien was zou er even een knik in de curve zijn waar de snelheid gelijk is aan 0.

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-05-25 02:50:32 -0500

Aantal keer gelezen: 197 keer

Laatst gewijzigd: May 25 '17