Stel je vraag
0

fys Juli 2016 vraag 12

asked 2017-05-26 03:01:53 -0500

Elise.Vaeremans gravatar image

updated 2017-05-29 15:04:36 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Beste,

vraag: Twee mengbare radioactieve bronnen X en Y hebben dezelfde activiteit A op het moment t = 0 h. Het isotoop X heeft een halfwaardetijd van 12 h en het isotoop Y heeft een halfwaardetijd van 8 h. Hoe groot is de activiteit van het mengsel van beide isotopen na t = 24 h? 3/8 A. 1/4 A. <c> 3/16 A. <d> 1/6 A.

Ik vroeg me af hoe hier best aan te beginnen. Ik heb de verhouding N0A op N0B aangezien de activiteit op t=0 gelijk is. maar ik snap niet hoe ik verder moet werken. Alvast bedankt, Elise

edit retag flag offensive close merge delete

4 answers

Sort by ยป oldest newest most voted
1

answered 2017-05-26 05:28:05 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Voor het isotoop X is de activiteit na 24 u tot op 1/4 gedaald (2 halveringsperioden).

Voor het isotoop Y is de activiteit na 24 u tot op 1/8 gedaald (3 halveringsperioden).

1/4 +1/8 = 3/8

edit flag offensive delete link more
0

answered 2017-08-06 12:19:46 -0500

Laura.Lenaerts gravatar image

Wat was nu precies de juiste redenering en het juiste antwoord op deze vraag?

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Twee mengbare radioactieve bronnen X en Y hebben dezelfde activiteit A op het moment t= 0 h . Het isotoop X heeft een halfwaardetijd van 12 h en het isotoop Y heeft een halfwaardetijd van 8 h. Hoe groot is de activiteit van het mengsel van beide isotopen na t= 24 h?

Myriam@REBUS ( 2017-08-06 13:34:56 -0500 )edit

Dit is letterlijk wat er staat, en het moet gelezen worden als dat ze samen starten met elk activiteit A op t=0. Als ze beiden samen activiteit A zouden hebben, was het juiste antwoord 3/16.

Myriam@REBUS ( 2017-08-06 13:37:01 -0500 )edit

volgens de correctiesleutel is het 3/8

Myriam@REBUS ( 2017-08-06 13:47:13 -0500 )edit

Dankuwel!!

Laura.Lenaerts ( 2017-08-08 09:42:20 -0500 )edit
0

answered 2017-06-25 15:04:24 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Er wordt gevraagd welke activiteit er is, niet met welke factor deze activiteit gedaald is.

edit flag offensive delete link more
0

answered 2017-06-25 14:57:58 -0500

Emma.Vermeersch gravatar image

ja, dat laatste dacht ik ook, maar je komt toch van 2A dus dan kom je op 3/16 want je gaat van 2A naar 3/8 A , wat is fout aan mjn redenering hier ?

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-05-26 03:01:53 -0500

Aantal keer gelezen: 406 keer

Laatst gewijzigd: Aug 06 '17