Stel je vraag
1

bio hoofdstuk 4 vraag 3

asked 2017-05-26 08:10:08 -0500

Laura.Lenaerts gravatar image

Ik snap niet goed hoe ze bij antwoord B komen als de vraag is "men heeft 64 spermacellen, ontstaan uit 1 cel. Iedere cel bezit 16 chromosomen. Hoeveel opeenvolgende delingen zijn hieraan vooraf gegaan en hoeveel chromosomen bezeit de oorspronkelijke cel?" Hoe weet je of dit meiotische of mitotische delingen zijn want in een ander boek stond een soortgelijke oefening maar dan stond er specifiek mitotische deling bij.

Hoop dat iemand me kan helpen. mvg Laura Lenaerts

edit retag flag offensive close merge delete

Bespreking:

Wat is antwoord B juist?

Ibrahim.Khlosi ( 2017-05-29 10:32:17 -0500 )edit

3 answers

Sort by » oldest newest most voted
1

answered 2017-05-29 10:44:28 -0500

Ibrahim.Khlosi gravatar image

updated 2017-06-25 07:24:09 -0500

Ik zal een poging wagen. Hopelijk zal iemand me controleren en indien nodig verbeteren.

Spermacellen zijn haploïde cellen (= ze hebben slechts 1 exemplaar van ieder chromosoom) en afhankelijk van het soort organisme, worden ze op 2 manieren gevormd: bij haploïde organismen (zoals mossen, varens) worden spermacellen door mitose gevormd. Bij diploïde organismen (zoals dieren) worden spermacellen gevormd doordat een diploïde cel, die spermatocyt genoemd wordt, meiose I en dan meiose II ondergaat.

Als er in de vraag gegeven was dat het over een haploïde organisme gaat, dan was het antwoord simpel. Het is dan gewoon een opeenvolging van mitoses. Na elke mitose krijg je het dubbel aantal cellen. Dus na de eerste deling heb je 2 cellen, na de tweede 4, na de derde 8, enz. Je ziet hier een patroon in. Je hebt telkens $2^{x}$ cellen, na $x$ delingen. Er is gegeven dat je 64 cellen hebt, dus $2^{x} = 64 \Rightarrow x = 6$. Dus het antwoord zou 6 opeenvolgende celdelingen zijn. De oorspronkelijke cel is dan ook haploïd en heeft 16 chromosomen (omdat het een opeenvolging van mitoses is). Ik heb hier een kleine tekening bij gemaakt om het beter te begrijpen. Tekening

Als er gegeven was dat het over spermacellen van diploïde organismen gaat, dan is het iets complexer. Die spermacellen worden gevormd doordat de diploïde spermatocyten meiose I en meiose II ondergaan. Als 1 spermatocyt meiose I en daarna meiose II ondergaat, dan worden, van die ene spermatocyt, 4 spermacellen gevormd. Ik heb hier ook een tekening bij gemaakt: Tekening 2. We hebben 64 spermacellen. Die zijn dus gevormd uit 16 spermatocyten. Maar hoe zijn die 16 spermatocyten dan gevormd? Het antwoord is door een opeenvolging van mitoses van de oorspronkelijke cel. We moeten aan 16 cellen komen, dus $2^{x} = 16 \Rightarrow x = 4$. Dus er zijn 4 opeenvolgingen van mitoses nodig om tot 16 spermatocyten te komen. En elk van die 16 spermatocyten ondergaat meiose I en meiose II. Die worden hier blijkbaar gezien als 2 aparte delingen. Dan heb je dus 4 opeenvolgingen van mitoses en een meiose I en een meiose II, wat uitkomt op 6 opeenvolgende delingen. De oorspronkelijke cel is hier diploïd en heeft 32 chromosomen.

Hopelijk was dit toch een beetje nuttig.

EDIT: de laatste alinea is juist.

edit flag offensive delete link more
1

answered 2017-06-28 10:01:09 -0500

Martine@REBUS gravatar image

Meiose I en II zijn idd 2 aparte delingen. Dus van 1 - 2 - 4 - 8 - 16 - 32 - 64 (streepjes tellen = aantal delingen) Spermacel 16 (haploid) DUS moedercel (diploid) 32

edit flag offensive delete link more
0

answered 2017-05-30 12:19:26 -0500

Laura.Lenaerts gravatar image

Het juiste antwoord is "6 delingen met 32 chromosomen" dus een combinatie van beide situaties die je hebt uitgelegd? Ik snap het wel al beter nu dus heel erg bedankt!

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Waarschijnlijk klopt de tweede uitleg en zien ze meiose I en II als twee aparte delingen, dan heb je dus die 4 mitoses en dan 2 keer meiose (dus in totaal 6 delingen) en de oorspronkelijke cel heeft dan 32 chromosomen. Bedankt voor het antwoord!!

Laura.Lenaerts ( 2017-05-30 12:26:01 -0500 )edit

Ben blij dat ik heb kunnen helpen!

Ibrahim.Khlosi ( 2017-05-31 12:18:21 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-05-26 08:10:08 -0500

Aantal keer gelezen: 1,229 keer

Laatst gewijzigd: Jun 28 '17