Stel je vraag
1

mutatie antisense streng

asked 2017-05-26 09:53:43 -0500

Laura.Lenaerts gravatar image

image description Ik snap deze oefening niet goed, ik zou zeggen dat (omdat dit een antisense streng is) je deze in de 3'-5' richting moet aflezen (en dus moet omdraaien). Dan nog omzetten naar mRNA en dan pas aflezen. Ik weet niet of dit juist is en als dit juist is weet ik ook niet hoe je verder moet gaan?

Alvast bedankt!

edit retag flag offensive close merge delete

4 answers

Sort by ┬╗ oldest newest most voted
1

answered 2017-05-31 12:12:00 -0500

Ibrahim.Khlosi gravatar image

Op de toelatingsproef is je tijd beperkt. Dus hier zijn extra tips om effici├źnt en snel zo'n oefening op te lossen:

Je moet ten eerste niet elk codon (= groepje van drie basen in mRNA) gaan vertalen in een eiwit. Dat is onnodig werk. Je moet gewoon de basen groeperen per drie en alleen kijken naar dat groepje waar de substitutie zal gebeuren. Groeperen per drie gebeurt in deze vraag vanaf rechts, omdat de transcriptie van mRNA bij het 3' uiteinde begint (zoals je zelf al zei).

Ik zal als voorbeeld eens de substitutie op plaats A maken. Als je alle basen per drie gegroepeerd hebt (beginnend van rechts), dan zie je dat op plaats A de base $A$ hoort bij dit groepje: $CAT$. Het codon dat dus gevormd wordt is $GUA$. Dit codon codeert voor het eiwit Val (=Valine). Hier is een foto ter verduidelijking:

groeperen van basen

Nu wordt er gevraagd of er iets zal gebeuren indien die base $A$ in $CAT$ vervangen zou worden door een andere base. Je hebt 3 mogelijkheden: $CTT$, $CCT$ en $CGT$, die respectievelijk omgezet zullen worden in $GAA$, $GGA$ en $GCA$, die dan respectievelijk vertaald zullen worden naar deze eiwitten: Glu, Gly en Ala. Je ziet dat je telkens andere eiwitten krijgt als je $A$ vervangt door een andere base. In geen van de gevallen krijg je terug Val. Dus antwoordmogelijkheid A is al fout.

Extra tip: om te zoeken welk eiwit gevormd wordt bij elke substitutie, moet je niet telkens letter per letter van het codon afgaan. Dit kan tijdrovend zijn. Er is een veel simpelere manier. Hier is een foto daarvan, waar ik als voorbeeld het codon $UCA$ (zwart omkaderd, codeert voor Ser) genomen heb. Alle substituties op de eerste plaats (dus als base $U$ vervangen wordt), heb ik in het rood omkaderd. Substituties op de tweede plaats ($C$ wordt vervangen) zijn in groen omkaderd en op de derde plaats ($A$ wordt vervangen) in het blauw. Zie je telkens het patroon?

basentabel

Hopelijk heb ik hiermee wat kunnen helpen.

edit flag offensive delete link more
1

answered 2017-06-28 10:38:01 -0500

Martine@REBUS gravatar image

Weer correct ! :)

edit flag offensive delete link more
0

answered 2017-06-01 13:26:35 -0500

Laura.Lenaerts gravatar image

Super bedankt voor het antwoord! het heeft geholpen!

edit flag offensive delete link more
0

answered 2017-05-31 10:54:49 -0500

Ibrahim.Khlosi gravatar image

Je bent goed bezig hoor, dit is juist wat je doet. Bij het omzetten naar mRNA moet je er wel rekening mee houden dat het de antisense streng is die gegeven is. Dus je moet de complementaire basen nemen voor het mRNA. Daarna kijk je welke van de 4 substituties hetzelfde aminozuur kan opleveren. Heb je nu meer info? Laat me iets weten als er nog onduidelijkheden zijn.

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-05-26 09:53:43 -0500

Aantal keer gelezen: 395 keer

Laatst gewijzigd: Jun 28 '17