Stel je vraag
1

evenredigheid

asked 2014-08-10 04:51:10 -0500

tugba123 gravatar image

updated 2015-03-13 17:15:33 -0500

yannick gravatar image

image description image description

Kan iemand mij helpen met de volgende vraag ik geraak niet verder.

edit retag flag offensive close merge delete

2 answers

Sort by ยป oldest newest most voted
1

answered 2014-08-10 05:41:05 -0500

yannick gravatar image

updated 2015-03-13 17:15:45 -0500

Voor het gemak werken we (even) niet met de procentuele schrijfwijze. Allereerst is $$A'= \frac{100+p}{100} A$$ Omdat $A$ en $B$ omgekeerd evenredig zijn, hebben we aldus $$B'= \frac{100}{100+p} B$$ Het verschil met de oorspronkelijke $B$ is dus: $$B-B'= \frac{100+p}{100+p} B - \frac{100}{100+p} B= \frac{p}{100+p} B$$ Maar dit is de non-procentuele notatie (i.e. ergens een getal tussen $0$ en $1$). Om over te gaan naar de procentuele notatie moet je nog maal $100$ doen (e.g. $0.05$ correspondeert met $5 \%$). Bijgevolg is het antwoord $$\frac{100p}{100+p} \%$$

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

ik snap het! Super bedankt!

tugba123 ( 2014-08-10 05:47:26 -0500 )edit
0

answered 2014-08-10 04:59:48 -0500

yannick gravatar image

updated 2015-03-13 17:16:01 -0500

Je bent op de goeie weg. Je hebt nu dat $B'=\frac{B}{100+p}$. Dus dat is de nieuwe $B'$. Nu vragen ze nog het verschil met de originele $B$. Dus je moet $B-B'$ doen (op gelijke noemer enzo brengen).

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2014-08-10 04:51:10 -0500

Aantal keer gelezen: 392 keer

Laatst gewijzigd: Mar 13 '15