Stel je vraag
0

Fysica 3.1.13

asked 2017-05-28 04:46:51 -0500

Camille.Hoefnagels gravatar image

Ik begrijp hoe je de versnelling kan berekenen (a) a1 = a2 = a want de massas zijn verbonden met elkaar door éénzelfde touw Ft = 300 N = massa x versnelling je totale massa is 30 kg en voor de berekening van je versnelling mag je dit dus zien als één systeem. Je a is dus gelijk aan 300N/30kg = 10 m/s^2

Ik begrijp minder goed hoe ik de touwkracht kan berekenen tussen massa 1 en massa 2 (b) ik volg de volgende redenering Ft is 300N, deze kracht trekt zowel massa 1 (10kg) als massa 2(20kg) met zich mee Ft = m(totaal) x a Ft = (massa 1 + massa 2) x a Hier zit ik dan wat vast, je massa 1 is de helft van je massa 2, dus van de totale touwkracht (300N) is er 1/3e nodig voor je massa 1 vooruit te krijgen, en 2/3e voor je massa 2. Dus 100 N voor massa 1 en 200 N voor massa 2..

Mag ik zo redeneren? En hoe gaat het dan verder??

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2017-05-28 05:22:06 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Het touw trekt de massa 2 verder en moet dus een kracht leveren van (massa 2).a=20kg.10m/s²=200N

Vergelijking: de lokomotief trekt de hele trein vooruit. De eerste wagon trekt nog enkel de tweede wagon verder.

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-05-28 04:46:51 -0500

Aantal keer gelezen: 244 keer

Laatst gewijzigd: May 28 '17