Stel je vraag
0

Chemie 2016-juli vraag 11

asked 2017-05-28 12:42:02 -0500

Laura.Lenaerts gravatar image

updated 2017-07-02 09:37:14 -0500

Johan@REBUS gravatar image

"Van gallium (Ga) komen er in de natuur twee stabiele isotopen voor. Hun massagetallen verschillen met twee eenheden. Het zwaarste isotoop vormt ongeveer 40 % van het isotopenmengsel. Hoeveel neutronen bezit een atoom van het lichtste galliumisotoop?"

Het juiste antwoord zou 38 moeten zijn maar ik weet niet goed hoe men hieraan komt.

edit retag flag offensive close merge delete

3 answers

Sort by ยป oldest newest most voted
1

answered 2017-05-29 10:36:03 -0500

Koen@REBUS gravatar image

De juiste formule is de volgende:

70 = 0,6.x + 0,4.(x+2)

x = de relatieve atoommassa van het lichtste isotoop

x + 2 = de relatieve atoommassa van het zwaarste isotoop

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Ik ben even niet meer mee hoe we de "+2" bijrekenen voor het zwaarste isotoop

Marie-France.Delen ( 2019-05-20 04:42:11 -0500 )edit

In de opgave staat dat de massagetallen twee eenheden verschillen. Dus Isotoop 1 heeft een massagetal 'x' en het tweede isotoop een massagetal 'x + 2'. OK?

Koen@REBUS ( 2019-05-20 05:11:55 -0500 )edit

ahja oei inderdaad ik heb er precies overgelezen! ik ben terug mee! thanks!

Marie-France.Delen ( 2019-05-20 06:31:43 -0500 )edit
1

answered 2017-05-28 12:59:16 -0500

Koen@REBUS gravatar image

updated 2017-05-28 12:59:36 -0500

Ken je de gemiddelde relatieve atoommassa van Gallium?

Hoeveel % vormt het lichtste isotoop van het isotopenmengsel?

Kan je met deze twee gegevens een formule opstellen met een onbekende X waaruit je de oplossing kan berekenen?

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Ja de gemiddelde relatieve atoommassa is 70 maar dan weet ik niet goed wat ik daarmee moet doen?

Laura.Lenaerts ( 2017-05-29 10:28:48 -0500 )edit

Ooh jawel heb gevonden! Dankuwel

Laura.Lenaerts ( 2017-05-29 10:32:05 -0500 )edit

Het moet waarschijnlijk 70 = 0,6.x + 0,4.(x+2) zijn

Laura.Lenaerts ( 2017-05-29 10:32:17 -0500 )edit
0

answered 2017-06-03 14:23:58 -0500

Johan@REBUS gravatar image

De gemiddelde relatieve atoommassa (Ar) van een element is gelijk aan e som van de relatieve atoommassa's van de verschillende isotopen van dit element, rekening houdend met het procentueel natuurlijk voorkomen van de verschillende isotopen van dit element (= isotopenabundantie). De gemiddelde relatieve atoommassa (Ar) is vermeld op het PSE. Zijn de atoommassa's van de resp. isotopen gegeven dan kan je de percentages berekenen. Omgekeerd, wanneer de percentages van voorkomen beschikbaar zijn kan je de maasa's bepalen.

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-05-28 12:42:02 -0500

Aantal keer gelezen: 1,108 keer

Laatst gewijzigd: Jul 02 '17