Stel je vraag
0

1.19 theorieoef (P15) wiskunde

asked 2017-05-30 10:58:57 -0500

Myriam.Ibrahim gravatar image

Wat is de beste manier om hieraan te beginnen ?

edit retag flag offensive close merge delete

2 answers

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2017-08-16 14:57:46 -0500

Myriam.Ibrahim gravatar image

Heeft iemand de uitwerking van b) en c) ?

edit flag offensive delete link more
0

answered 2017-06-01 08:42:05 -0500

Gaétan gravatar image

Eerst de vgl ontbinden in factoren tot je een kwadratische functie krijgt. Dan nulpunten bepalen en zo kan je zien in welk bereik deze nulpunten liggen.

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-05-30 10:58:57 -0500

Aantal keer gelezen: 112 keer

Laatst gewijzigd: Aug 16 '17