Stel je vraag
2

Faseverschil sin(x)

asked 2014-08-10 07:04:49 -0500

tugba123 gravatar image

updated 2015-03-13 17:16:30 -0500

yannick gravatar image

image description

De functievoorschrift is 1,5 sin (pi/2x + pi). Ik heb een vraag over de fase. In de grafiek is te zien dat er een horizontale verschuiving is naar recht met waarden van 2. Uit de functie leidt ik echter dit af: pi/2x + pi = pi/2 (X+2). Ik dacht dat als er plus staat de verschuiving naar links gebeurd. Kan iemand dit verduidelijken aub?

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
1

answered 2014-08-11 03:09:05 -0500

Dimitri@Rebus gravatar image

updated 2015-03-13 17:16:45 -0500

yannick gravatar image

Met $\pi$ verschuiven naar rechts of naar links komt op hetzelfde neer:

$$\sin(\theta+\pi)=\sin(\theta-\pi)$$

Omdat je dan een halve cirkel doordraait. Welke richting je opgaat maakt niet uit, je komt op het diametraal tegenovergestelde punt uit.

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2014-08-10 07:04:49 -0500

Aantal keer gelezen: 507 keer

Laatst gewijzigd: Mar 13 '15