Stel je vraag
0

3.1.3 Fysica

asked 2017-05-30 13:39:07 -0500

Camille.Hoefnagels gravatar image

Twee massa's zijn met elkaar verbonden aan dezelfde veer, met twee katrollen. Dus de versnellingen zijn aan elkaar gelijk, alsook de trekkracht. De trekkracht rechts = trekkracht links T = (2.m1.m2) / (m1 + m2) *g (algemene formule) Als ik deze hier toepas krijg ik T = (2.2m) /( 2m) * g (aangezien m1 = m2 = m) Als ik dit vereenvoudig krijg ik 2g. Dit is echter ZONDER rekening te houden met de veer. Deze veer heeft een uitrekking van 0,1 m, waardoor deze een kracht zal uitvoeren die deze tot de rustlengte zal willen terugbrengen. De trekkracht naar boven van 2g zal dus groter worden langst beiden kanten door de Fv

Nu weet ik niet hoe ik deze Fv kan incorporeren in mijn formule om tot het juiste antwoord te komen.. Kan iemand mij helpen?

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2017-05-30 13:52:44 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

De veerkracht heeft hier geen enkel effect. De veer rekt uit en het touw is een stuk langer.

Er is geen versnelling, want m1 = m2

De touwkracht boven de rechtse massa: T = mg want er is geen versnelling van de massa.

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Super bedankt voor de uitleg! Nog één vraagje, waarschijnlijk is dit theoretisch ergens te vinden, waarom heeft de veerkracht geen effect als de veer uitrekt en het touw een stuk langer is?

Camille.Hoefnagels ( 2017-05-30 14:01:43 -0500 )edit

Geen theorie, gewoon gezond verstand. Als je een gewicht aan een haak hangt met een snelbinder (elastiek) of met een touw, maakt dat dan een verschil? Eens de snelbinder uitgerekt, hangt het gewicht stil. Dus werkt dit gewoon hetzelfde als het touw

Myriam@REBUS ( 2017-05-30 14:11:28 -0500 )edit

Oke ik begrijp het, dankjewel!

Camille.Hoefnagels ( 2017-05-30 14:31:48 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-05-30 13:39:07 -0500

Aantal keer gelezen: 137 keer

Laatst gewijzigd: May 30 '17