Stel je vraag
1

voorwerp valt naar beneden, wat is snelheid op de grond?

asked 2014-03-19 08:46:07 -0500

dr who gravatar image

updated 2015-03-13 16:54:08 -0500

yannick gravatar image

Een voorwerp valt van een hoogte van 200 m. Bereken de snelheid als het op de grond terechtkomt.

edit retag flag offensive close merge delete

2 answers

Sort by ยป oldest newest most voted
1

answered 2014-04-02 09:31:52 -0500

Mileen@REBUS gravatar image

updated 2015-03-13 16:54:24 -0500

yannick gravatar image

alternatief kan ook:

met formules van de kinematica

x= g(t^2)/2 (1) en v= g.t waaruit t= v/g (2) (2) in (1) en je bekomt hetzelfde

edit flag offensive delete link more
1

answered 2014-03-29 16:19:37 -0500

Romain@REBUS gravatar image

updated 2015-03-13 16:54:14 -0500

yannick gravatar image

Behoud van mechanische energie : mgh = 1/2 * m * v^2

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2014-03-19 08:46:07 -0500

Aantal keer gelezen: 384 keer

Laatst gewijzigd: Mar 13 '15