Stel je vraag
0

Fysica 4.3.5

asked 2017-06-01 04:00:16 -0500

Elisabeth.Lemmens gravatar image

Beste,

ik begrijp niet goed waarom we in deel D van deze vraag geen rekening meer houden met de potentiële energie op 10 cm van de plaat. Ik dacht persoonlijk dat we het op deze manier moesten oplossen:

Ep= Ep(0,1) + Ek en er op deze manier de snelheid uithalen. Maar het komt niet overeen met de oplossing. Daar wordt alleen gebruik gemaakt van

Ep=Ek en ze halen er dan op deze manier de snelheid uit. Waarom moeten we geen rekening houden met de potentiële energie?

edit retag flag offensive close merge delete

Bespreking:

1

Zou je de opgave eens kunnen posten of een foto ervan nemen? Hopelijk kan ik dan helpen.

Ibrahim.Khlosi ( 2017-06-01 11:29:48 -0500 )edit

Hieronder is de oefening! Alvast bedankt!

Elisabeth.Lemmens ( 2017-06-02 06:52:51 -0500 )edit
1

Elisabeth, je houdt wel rekening met Epot. Miss heb je reken fout gemaakt dan.

Adara ( 2017-06-02 07:51:23 -0500 )edit
1

Jouw Epot= 1,60.10^-14 J en de rest ken je dan, Ekin en V eruit halen. snap je?

Adara ( 2017-06-02 07:52:58 -0500 )edit

Ga het zo dan nog eens proberen! bedankt!

Elisabeth.Lemmens ( 2017-06-04 07:39:09 -0500 )edit

1 answer

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2017-06-02 06:52:21 -0500

Elisabeth.Lemmens gravatar image

C:\fakepath\foto oef.JPG

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-06-01 04:00:16 -0500

Aantal keer gelezen: 159 keer

Laatst gewijzigd: Jun 02 '17