Stel je vraag
0

Vraag over kernfysica

asked 2017-06-01 10:04:32 -0500

Myriam.Ibrahim gravatar image

Hoe bepaal je het aantal moederkernen dat je oorspronkelijk hebt of mag je dat zelf bepalen ?

edit retag flag offensive close merge delete

3 answers

Sort by » oldest newest most voted
1

answered 2017-06-01 13:38:09 -0500

Ibrahim.Khlosi gravatar image

Soms zou je denken dat je het aantal oorspronkelijke kernen nodig hebt, maar heb je het in werkelijkheid niet nodig. Een voorbeeld hiervan is deze vraag:

Een stof heeft een halfwaardetijd van 10 dagen. Na hoeveel dagen zal 60% van de kernen vervallen zijn?

Oplossing: Het aantal oorspronkelijke kernen is $N_{0}$. Hoeveel dat $N_{0}$ is, weet je niet (je zal zien dat we het niet nodig zullen hebben). 60% van de oorspronkelijke kernen zijn vervallen. Dit betekent dat 40% van de oorspronkelijke kernen zal overblijven, dus: $N(t) = 0,4 N_{0}$. We gebruiken deze formule: $N(t) = N_{0} \cdot e^{-\lambda t}$ en vervangen in deze vergelijking $N(t)$ door $0,4 N_{0}$, dan krijgen we: $0,4 N_{0} = N_{0} \cdot e^{-\lambda t}$. Je ziet dat je $N_{0}$ kan schrappen (links en rechts delen door $N_{0}$). Dan hou je deze vergelijking over: $0,4 = e^{-\lambda t}$. Je hebt het aantal oorspronkelijke kernen hier dus niet nodig. Dit is wat ik met dit voorbeeld duidelijk wou maken.

Als je deze oefening nog verder wilt oplossen: vervang $\lambda$ door $\frac{0,693}{T_{1/2}}$ en los op naar $t$. Dus: $0,4 = e^{-\frac{0,693}{T_{1/2}} t} \Longleftrightarrow ln(0,4) = -\frac{0,693}{T_{1/2}} t \Longleftrightarrow t = - \frac{T_{1/2} \cdot ln(0,4)}{0,693} = - \frac{10 \cdot ln(0,4)}{0,693} = 13,22$.

Hopelijk heb ik hiermee wat kunnen verduidelijken. Zeg maar als er iets onduidelijk is.

edit flag offensive delete link more
0

answered 2017-06-02 09:10:04 -0500

Myriam.Ibrahim gravatar image

Super dankje en jouw voorbeeld heeft hierbij heel veel geholpen!!!

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Blij dat ik kon helpen!

Ibrahim.Khlosi ( 2017-06-02 12:18:15 -0500 )edit
0

answered 2017-06-01 12:44:17 -0500

Ibrahim.Khlosi gravatar image

updated 2017-06-01 12:44:55 -0500

Je hebt het niet altijd nodig. Als je het nodig hebt, zal het ofwel gegeven zijn, ofwel kan je het zelf berekenen met één van deze formules: $N(t) = N_{0} \cdot e^{-\lambda t}$ of $A(t) = \lambda \cdot N_{0} \cdot e^{-\lambda t}$. Waarbij $N_{0}$ uw aantal oorspronkelijke kernen zijn.

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-06-01 10:04:32 -0500

Aantal keer gelezen: 214 keer

Laatst gewijzigd: Jun 02 '17