Stel je vraag
1

Chemie 2016-augustus vraag 3

asked 2017-06-01 13:34:11 -0500

Laura.Lenaerts gravatar image

updated 2017-07-02 15:19:36 -0500

Johan@REBUS gravatar image

Ik snap bij deze vraag niet goed hoe je de eenheden kan omzetten naar volume en massa om zo het massaprocent te berekenen, hopelijk kan iemand me helpen. image description

edit retag flag offensive close merge delete

Bespreking:

Het juiste antwoord zou B moeten zijn

Laura.Lenaerts ( 2017-06-01 13:34:51 -0500 )edit

3 answers

Sort by ┬╗ oldest newest most voted
1

answered 2017-06-03 03:41:36 -0500

Johan@REBUS gravatar image

Massavolumeprocent wordt gedefineerd als procentuele bijdrage van de massa van de opgeloste stof Fe tot het totale volume van de oplossing. De massa dient gegeven in gram; het volume in milliliter. Er zijn 4 Fe-atomen in hemoglobine, dus 4 * 56 = 224 g per mol. De hemoglobine conc. = 0.01 mol/L Je weet dus hoeveel gram ijzer 1 liter bevat. m/V% = mFe/1000ml) * 100%.

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Oke ik heb het gevonden, dankuwel!

Laura.Lenaerts ( 2017-06-03 04:52:04 -0500 )edit

Hoe bereken je de massa van het ijzer in 1 liter hier?

Thomas.Nauwelaerts ( 2019-05-25 07:20:02 -0500 )edit
0

answered 2017-06-03 03:05:50 -0500

Laura.Lenaerts gravatar image

Wat ik nu heb is: Hemoglobine: c=0,01 mol/l , M= 64 458 g/mol , eventueel kan je hieruit nog de massaconcentratie afleiden = 644,58 g/l Ijzer: M= 56 g/mol en per hemoglobine zijn er 4 Fe-atomen

m/V% is uitgedrukt in massa van de stof per volume van het totaal maar verder vind ik het niet, aangezien de eenheden niet uitkomen.

edit flag offensive delete link more
0

answered 2017-06-01 15:42:06 -0500

Johan@REBUS gravatar image

Je weet: MM hemoglobine en de hemoglobine concentratie van een bloedstaal. Je weet ook waar m/V% voor staat. Tracht deze gegevens eens te combineren. We kijken uit naar je uitwerking.

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-06-01 13:34:11 -0500

Aantal keer gelezen: 705 keer

Laatst gewijzigd: Jul 02 '17