Stel je vraag
0

Wiskunde 1.1.18

asked 2017-06-02 04:16:56 -0500

Gaétan gravatar image

De vlucht van heks kol:

h(t) = -4t^4+32t^3-83t^2+76t

Kan je dit best oplossen met de 2de afgeleide te berekenen? Zou graag de methodiek weten want ik kom er niet helemaal uit.

Alvast bedankt!

edit retag flag offensive close merge delete

2 answers

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2017-06-03 13:03:27 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

4t^4 +32t^3-83t^2-83t^2+76t-21=0 dat heeft andere nulpunten.

edit flag offensive delete link more
0

answered 2017-06-02 06:14:42 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Een ongelijkheid maken met hoogte groter dan 21.

Breng de 21 over naar de vergelijking, maak er een gelijkheid van.

Zoek de nulpunten, maak een tekenschema.

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

g(t) = h(t)-21 = t(-4t^3+32t^2-83t+55) = 0 Hieruit volgt een nulpunt 1. (Horner) Dus t(x-1)(-4t^2+28t-55) = 0 maar met discriminant is het nulpunt hier onbestaande. Wat doe ik fout?

Gaétan ( 2017-06-03 06:42:34 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-06-02 04:16:56 -0500

Aantal keer gelezen: 98 keer

Laatst gewijzigd: Jun 03 '17