Stel je vraag
0

wiskunde: 2.1.15

asked 2017-06-02 12:04:28 -0500

Naomi.Politi gravatar image

Kan iemand mij op weg helpen met deze vraag? Het antwoord moet 1 zijn maar dat kom ik niet uit.

edit retag flag offensive close merge delete

6 answers

Sort by » oldest newest most voted
1

answered 2017-06-03 05:20:40 -0500

Naomi.Politi gravatar image

Okee als ik dat dan gebruik, krijg ik: cos^2(a-Pi/6)-sin^2(a-Pi/6)

Die min sinus wordt dan plus aangezien het om een kwadraat gaat? Dan is het antwoord inderdaad 1.

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Mooi als het zo goed uitkomt! Dit was een vraag van het vorige simulatie-examen.

Myriam@REBUS ( 2017-06-03 06:34:05 -0500 )edit

Dankjewel, Myriam! :)

Naomi.Politi ( 2017-06-03 07:46:15 -0500 )edit

Ik denk niet dat jouw redenering correct is Naomi. Ik heb cos^2(a-Pi/6) omgevormd naar sin^2(a+Pi/3) via anti-complementaire hoeken om zo sin^2a + cos^2a = 1 te bekomen. Dat minteken bij jou mag je volgens mij niet negeren.

Gaétan ( 2017-06-06 01:26:45 -0500 )edit

Als je toch liever cos^2(alfa+Pi/3) omvormt moet je compl. hoeken gebruiken maar dan kom ik uit: cos^2(a-Pi/6) + sin^2(Pi/3-a) en dus gaat het volgens mij niet via deze weg. Misschien enige repliek van de tutoren? Vind 't zelf ook een vrij lastige oefening en ben er iets te lang mee bezig geweest.:)

Gaétan ( 2017-06-06 01:30:10 -0500 )edit
0

answered 2017-06-06 01:57:24 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Wolfram alpha komt hier toch ook op uit. (hoop dat ik de opgave nog juist weet uit mijn hoofd)C:\fakepath\oef anticomplementaire hoeken.JPG Je zou het ook kunnen berekenen met de som- en verschilformules, maar gezien de kwadraten ben je dan wel even bezig.

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Ja, de uitkomst is juist maar ik denk dat haar methode niet echt juist is. cos^2(a-Pi/6)-sin^2(a-Pi/6) is van de vorm cos^2x-sin^2x en dus niet gelijk aan 1. Als je de eerste cos^2 omzet naar sin^2(a+Pi/3) dan kom je wel de grondformule uit dacht ik.

Gaétan ( 2017-06-06 03:35:13 -0500 )edit
0

answered 2017-06-02 15:03:20 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

anticomplementaire hoeken:

**sin (90°+ alfa) = cos alfa

cos (90°+ alfa) = - sin alfa**

edit flag offensive delete link more
0

answered 2017-06-02 14:52:06 -0500

Naomi.Politi gravatar image

Het verschil is 90 graden maar dan zit ik nog steeds vast...

edit flag offensive delete link more
0

answered 2017-06-06 05:34:51 -0500

Naomi.Politi gravatar image

updated 2017-06-06 06:07:35 -0500

Hallo Gaetan, bedankt voor je opmerking. Jouw werkwijze is correct maar ik denk dat mijn oplossingsmethode dat ook is. Als het verschil van de hoeken 90 graden is en je past anticomplementaire hoeken op de linkse term toe dan moet je normaal hetzelfde resultaat bekomen als je dit op de rechtse term zou toepassen.

cos^(a-Pi/6)+cos^2(a+Pi/3)

=cos^2(a-Pi/6)+ cos^2(a-Pi/6+Pi/2)

= cos^2(a-Pi/6)+ (-sin^2(a-Pi/6)) die min is het toestandsteken van de sinus, en moet dus volgens mij ook gekwadrateerd worden

= cos^2(a-Pi/6)+ sin^2(a-Pi/6)

=1

edit flag offensive delete link more
0

answered 2017-06-02 12:11:25 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

tip: kijk eens naar het verschil tussen de hoeken!

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-06-02 12:04:28 -0500

Aantal keer gelezen: 345 keer

Laatst gewijzigd: Jun 06 '17