Stel je vraag
0

fysica vraag 6.2.2

asked 2017-06-04 18:26:58 -0500

Adara gravatar image

Ik moet hier F=B.I.L gebruikten maar wat is de lengte? Is het gelijk aan cosinus van 30. 80A? Dan kom ik 0,27 uit. Wat heb ik verkeerd gedaan? Alvast bedankt.

edit retag flag offensive close merge delete

2 answers

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2017-06-12 13:38:14 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

sin 30°=cos60°

edit flag offensive delete link more
0

answered 2017-06-05 01:40:04 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Je moet de lengte bepalen loodrecht op het magnetisch veld. Dat is in dit geval de cosinus van 60 graden of de sinus van 30 graden (teken het maar ééns!)

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Klopt het dat als je de cosinus gebruikt, je de hoek met de normaal op de stroom gaat gebruiken (= 60°) en als je de sinus neemt, mag je gewoon de hoek nemen die gegeven is?

Camille.Hoefnagels ( 2017-06-12 05:07:14 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-06-04 18:26:58 -0500

Aantal keer gelezen: 502 keer

Laatst gewijzigd: Jun 12 '17