Stel je vraag
0

Béta-vervallen

asked 2017-06-05 10:19:48 -0500

Myriam.Ibrahim gravatar image

Wanneer weet men dat het gaat om een Béta- verval of Béta+ verval, als het niet wordt gegeven? Alvast bedankt

edit retag flag offensive close merge delete

2 answers

Sort by » oldest newest most voted
1

answered 2017-06-05 12:20:30 -0500

Anna.Driesen gravatar image

Bij een Béta- verval zal er een negatief deeltje de kern verlaten en het element dus hetzelfde massagetal behouden maar in atoomnummer stijgen. Bij een Béta+ verval zal er een positief deeltje (positron) uit de kern gaan. Het masagetal zal weer hetzelfde blijven maar het atoomnummer zal dalen.

edit flag offensive delete link more
0

answered 2017-06-05 12:18:08 -0500

Je gaat uit van bijvoorbeeld beta- en als je uit de vergelijking van de ladingen (2de vergelijking die je oplost, na de massa's) een positief aantal vindt, dan was je veronderstelling juist. Vind je echter een negatief aantal beta's dan is de lading omgekeerd aan je aanname.

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-06-05 10:19:48 -0500

Aantal keer gelezen: 88 keer

Laatst gewijzigd: Jun 05 '17