Stel je vraag
0

Fysica juli 2016 vraag 5

asked 2017-06-06 07:49:16 -0500

Ibrahim.Khlosi gravatar image

updated 2017-06-06 15:27:24 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Hoe los je dit op? Het juiste antwoord zou C moeten zijn. Moet je intuïtief kunnen aanvoelen dat de kracht op het blokje groter wordt als de schijf een grotere straal heeft? Of kan je dit met getallen/berekeningen aantonen?

Hier is de opgave.

Alvast bedankt.

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by » oldest newest most voted
1

answered 2017-06-06 11:09:03 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Neem alfa de hoek tussen je touw en de muur. T is de touwkracht. Deze alfa is groter als het blokje groter wordt. (de lengte van het touw blijft hetzelfde)

Toch is de verticale component F=T cos alfa = m.g hetzelfde in de beide situaties. Dus zie je dat de touwkracht groter moet zijn bij het grote blokje.

Voor het duwen op de muur moet je dan T sin alfa nemen. Wetende dat alfa in de tweede situatie groter is en dat de touwkracht ook al groter was kom je tot het juiste resultaat.

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

hoe zie je dat de verticale component hetzelfde is?

Anne-Sophie.Milants ( 2019-06-29 10:26:22 -0500 )edit

Het gewicht is hetzelfde en het voorwerp hangt stil. Dan moet de zwaartekracht gecompenseerd worden door de verticale component van de spankracht.

Myriam@REBUS ( 2019-06-29 10:30:08 -0500 )edit

ik snap dat de zwaartekracht hetzelfde is maar de verticale component van de spankracht is toch anders aangezien het gaat om een verschillende hoek?

Anne-Sophie.Milants ( 2019-06-29 12:28:25 -0500 )edit

Neen, het moet juist hetzelfde zijn. Omdat de hoeken inderdaad verschillend zijn zullen de touwkrachten ook moeten verschillen.

Myriam@REBUS ( 2019-06-29 12:39:44 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-06-06 07:49:16 -0500

Aantal keer gelezen: 270 keer

Laatst gewijzigd: Jun 06 '17