Stel je vraag
0

wiskunde 2015 juli vraag 11

asked 2017-06-07 04:17:49 -0500

Adara gravatar image

Ik kom hier voor x1+x2=-a-1/2 en x1.x2=a^2-1/2 maar hoe moet ik nu verder? Of ben ik helemaal verkeerd begonnen? Alvast bedankt.

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2017-06-07 06:34:04 -0500

Naomi.Politi gravatar image

ze vragen je x1^2+x2^2.

dit kan je ook schrijven als (x1+x2)^2-2x1x2. Zie je?

Op p7 in de cursus staat deze oefening ook uitgeschreven.

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

ja, idd ik kom voor nu a=1/3 uit.

Adara ( 2017-06-07 11:20:50 -0500 )edit

Okee, goed :)

Naomi.Politi ( 2017-06-07 12:27:46 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-06-07 04:17:49 -0500

Aantal keer gelezen: 210 keer

Laatst gewijzigd: Jun 07 '17