Stel je vraag
1

biologie, voortplanting meiose mitose.

asked 2017-06-09 02:14:16 -0500

Adara gravatar image

Zou iemand me kunnen helpen, hoe los je deze vraag op?

Massa DNA in spermatogenie is m. Er worden uit spermatgonien spermatozoïden geproduceerd met een totale DNA massa 64m. Hoeveel mitose gingen de eerste meiotische deling vooraf?

Ik dacht m - 2m- 4m-8m-16m-32m-64m. dus 6 delingen? Alvast bedankt.

edit retag flag offensive close merge delete

2 answers

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2017-06-28 10:36:40 -0500

Martine@REBUS gravatar image

Duidelijke figuur! :)

edit flag offensive delete link more
0

answered 2017-06-09 10:01:30 -0500

Ibrahim.Khlosi gravatar image

updated 2017-06-09 11:14:07 -0500

Om het makkelijker te maken, heb ik een schets van het verloop van de spermatogenese gemaakt met daarbij de massa DNA die elke cel bezit:

spermatogenie met massa DNA

Zo verloopt de spermatogenese: een spermatogonie ondergaat eerst mitose en er worden primaire spermatocyten gevormd. Elke primaire spermatocyt ondergaat dan meiose I & II, waardoor 4 spermatozoïden worden gevormd (van één primaire spermatocyt). En aan het einde van meiose II heb je altijd maar de helft aantal DNA moleculen, dus de massa zal ook de helft zijn. Die spermatozoïden hebben dan ook maar 0,5m als de massa van de spermatogonie 1m is.

Met deze info kunnen we de vraag oplossen. Er is gegeven dat de totale massa van alle spermatozoïden samen 64m is. Je weet dat één spermatozoïde een massa van 0,5m heeft. Dus hoeveel spermatozoïden heb je? Het antwoord is $\frac{64m}{0,5m} = 128$. Je hebt dus 128 spermatozoïden. Deze zijn gevormd doordat primaire spermatocyten meiose I & II ondergaan. Je weet dat één prim. spermatocyt zorgt voor 4 spermatozoïden. Dus die 128 spermatozoïden zijn gevormd uit $\frac{128}{4} = 32$ primaire spermatocyten. Nu wordt er gevraagd hoeveel mitoses voor deze primaire spermatocyten hebben gezorgd. Je hebt 32 prim. spermatocyten. $32 = 2^{x} \Rightarrow x = 5$. 5 mitotische delingen hebben dus voor die 32 primaire spermatocyten gezorgd.

Heb ik het wat duidelijk kunnen uitleggen? Zeg maar als je nog een vraag hebt.

Als je nog extra info wilt, bekijk dan deze vraag ook.

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Je bent hartelijk bedankt!

Adara ( 2017-06-13 02:28:13 -0500 )edit

Graag gedaan :)

Ibrahim.Khlosi ( 2017-06-13 03:42:19 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-06-09 02:14:16 -0500

Aantal keer gelezen: 424 keer

Laatst gewijzigd: Jun 28 '17