Stel je vraag
1

Vraag 4.3.1

asked 2017-06-09 06:55:50 -0500

Thomas.Cuveele gravatar image

Hallo,

Deze vraag kan je oplossen via een kansboom of via de formulering van Laplace. Zou iemand mij kunnen uitleggen hoe je ze oplost adhv Laplace. Wat is het aantal gunstige uitkomsten (G)? Wat is het aantal mogelijke uitkomst (M)? En hoe kom je hieraan?

Alvast bedankt!

edit retag flag offensive close merge delete

2 answers

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2017-06-10 03:06:56 -0500

Thomas.Cuveele gravatar image

updated 2017-06-10 03:07:31 -0500

Oke dank u!

edit flag offensive delete link more
0

answered 2017-06-09 14:17:30 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Teller: 3 mogelijkheden:

Belg Belg Buitenlander te berekenen als variatie van 2 uit 8 maal variatie van 1 uit 2

Belg Buitenlander Buitenlander te berekenen als variatie van 1 uit 8 maal variatie van 2 uit 2

Buitenlander Belg Buitenlander te berekenen als variatie van 1 uit 8 maal variatie van 2 uit 2

In de noemer: Variatie van 3 uit 10

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-06-09 06:55:50 -0500

Aantal keer gelezen: 138 keer

Laatst gewijzigd: Jun 10 '17