Stel je vraag
0

Chemie 2016-juli vraag2 - Chemisch rekenen

asked 2017-06-10 06:06:11 -0500

Ibrahim.Khlosi gravatar image

updated 2017-07-02 09:50:45 -0500

Johan@REBUS gravatar image

C:\fakepath\Knipsel45.PNG Hoe moet ik hieraan beginnen? Ik snap niet hoe je Ni kan afzonderen en daarna de mol uit sulfaat kan berekenen.

edit retag flag offensive close merge delete

3 answers

Sort by ยป oldest newest most voted
1

answered 2017-06-10 13:30:50 -0500

Johan@REBUS gravatar image

Er is gegeven dat je nikkelsulfaat toevoegt aan een bariumnitraatoplossing. Er ontstaat een neerslag en die wordt afgefiltreerd. Het gaat hier blijkbaar om een neerslagreactie; en de sulfaationen zijn in het filtraat te vinden. Je kan dit dus in een reactievergelijking weergeven die je in evenwicht brengt. Van de reagentia zijn volume en concentratie gegeven. Je kan aldus het corresponderende aantal mol vinden. Je kan nagaan welk van de reagentia het beperkende is; het andere is in overmaat aanwezig en is na de reactie samen met de reactieproducten te vinden. Je gaat na welk reactieproduct er neerslaat en afgefiltreerd wordt. Je kan dan ook vinden wat er in het filtraat aanwezig is. Indien er sulfaationen aanwezig zijn kan je aantal mol ervan bepalen. Dus lees de opgave grondig, begin met de reactievergelijking op te stellen en voer uit. Succes! En laat ons je uitwerking zien.

edit flag offensive delete link more
1

answered 2017-06-11 01:33:13 -0500

Johan@REBUS gravatar image

Er blijft inderdaad 0.3 mol NiSO4 over na de reactie. Dus 0.3 mol SO4^2-. Indien de concentratie werd gevraagd dan had je 0.3 mol in 500 + 100 = 600 ml of 0,6L. deze diende je dan om te zetten naar mol per liter. Het antwoord was dan 0.5 geweest. Ook dit staat tussen de gegeven antwoorden. Het is dus van belang bij begin de opgave grondig te lezen en na uitwerking het gevonden resultaat met het gevraagde te confronteren.

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Inderdaad. Enorm bedankt voor uw tips!

Ibrahim.Khlosi ( 2017-06-11 03:25:24 -0500 )edit
0

answered 2017-06-10 22:25:55 -0500

Ibrahim.Khlosi gravatar image

Bedankt! Dit is mijn uitwerking: uitwerking

Ik heb als antwoord dat er 0,3 mol SO42- in het filtraat zitten. Klopt dit?

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

De sulfaatanionen die verbonden zijn met Ba2+ blijven achter in het residu, omdat bariumsulfaat niet oplost en dus neerslaat. Is dit juist? Alvast bedankt.

Ibrahim.Khlosi ( 2017-06-10 22:29:06 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-06-10 06:06:11 -0500

Aantal keer gelezen: 225 keer

Laatst gewijzigd: Jul 02 '17