Stel je vraag
1

3-voudige binding lewisstructuur

asked 2014-08-21 03:54:33 -0500

Manu.Declerck gravatar image

updated 2015-03-13 17:19:59 -0500

yannick gravatar image

bij het bepalen van de lewisstructuur van SCN- of OCN- moet je een drievoudige binding plaatsen dacht ik, alleen weet ik niet hoe je bepaalt waar in je formule je deze plaatst; bv bij SCN-, tussen S-C of C-N ?

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
1

answered 2014-08-21 12:26:52 -0500

Koen@REBUS gravatar image

updated 2015-03-13 17:20:07 -0500

yannick gravatar image

Beste Manu,

N staat in groep 5 en heeft 5 elektronen op de buitenste schil. 1 doublet en 3 ongepaarde elektronen. S en O staan in groep 6 en hebben 6 elektronen op de buitenste schil 2 doubletten en 2 ongepaarde elektronen. De 3 dubbele binding wordt gevormd met de 3 ongepaarde elektronen van N en C. In de oplossingen die voorgesteld worden is er ook geen enkele mogelijkheid waar de driedubbele binding tussen S en C staat.

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2014-08-21 03:54:33 -0500

Aantal keer gelezen: 442 keer

Laatst gewijzigd: Mar 13 '15