Stel je vraag
0

Biologie: reductiedeling

asked 2017-06-11 12:53:47 -0500

Naomi.Politi gravatar image

Is de reductiedeling meiose 1 en 2? Ik heb enkel meiose 1 genoteerd maar ik denk dat ik dit fout heb opgeschreven.

edit retag flag offensive close merge delete

2 answers

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2017-06-28 10:28:52 -0500

Martine@REBUS gravatar image

Correct! Meiose 1 is de reductie van de chromosomen, dus de halvering van chromosomen (denk aan de papiertjes, het uit elkaar gaan van de homologen ! )

edit flag offensive delete link more
0

answered 2017-06-11 15:56:20 -0500

Johan@REBUS gravatar image

Meiose bestaat uit twee opeenvolgende celdelingen: Meiose 1 en Meiose 2. Hierdoor ontstaan er uit één diploide voorlopercel niet twee , maar vier haploide cellen. Het is in Meiose 1 dat het aantal chromosomen wordt gehalveerd. Meiose 1 wordt daarom ook reductiedeling genoemd. Uit de" voorlopercel worden twee haploide dochtercellen gevormd.

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Dankuwel!!

Naomi.Politi ( 2017-06-12 10:35:55 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-06-11 12:53:47 -0500

Aantal keer gelezen: 95 keer

Laatst gewijzigd: Jun 28 '17