Stel je vraag
0

5.5.3 Fysica

asked 2017-06-11 13:12:47 -0500

Camille.Hoefnagels gravatar image

updated 2017-06-12 10:20:43 -0500

Johan@REBUS gravatar image

Ik lijk hier niet tot de correcte oplossing te komen. Maar ik zit er niet ver naast. Wat doe ik fout? Moet ik I1 gelijk stellen aan Itotaal, ipv apart? C:\fakepath\19141918_10212674490560996_1487536487_n.jpg

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2017-06-11 13:52:54 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Voor zover ik het kan lezen zit de fout in de opdeling van de stroom tussen de parallelle weerstanden. In mijn berekeningen komt de tak met 12 ohm weerstand overeen met 5 ampère en de tak met 4 ohm weerstand krijgt 15 ampère stroom erdoor. (controle: U=I*R).

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Hoe ben je hiertoe gekomen? Ik heb het gesplitst door I1/I2 gelijk te stellen aan R2/R1 (aangezien het parallel is geschakeld). Ook weet je dat Itot = I1 + I2 = 20, dus heb ik het met een stelsel opgelost. Mijn controle was U = 160V = I (20) x R (8) ..

Camille.Hoefnagels ( 2017-06-11 14:02:52 -0500 )edit

(12/4) = (15/5)

Myriam@REBUS ( 2017-06-11 14:10:11 -0500 )edit

Grote excuses, dwaze rekenfout!

Camille.Hoefnagels ( 2017-06-11 14:30:23 -0500 )edit

Leef je maar uit, beter nu dan op het examen!

Myriam@REBUS ( 2017-06-11 14:32:01 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-06-11 13:12:47 -0500

Aantal keer gelezen: 65 keer

Laatst gewijzigd: Jun 11 '17