Stel je vraag
1

geluid oef 9.1 begrip boventoon en grondfrequentie

asked 2014-08-22 03:38:45 -0500

Manu.Declerck gravatar image

updated 2015-03-13 17:21:00 -0500

yannick gravatar image

kan iemand deze begrippen aan de hand van deze oefening uitleggen, ze zijn mij niet meer zo duidelijk. danku

edit retag flag offensive close merge delete

2 answers

Sort by » oldest newest most voted
1

answered 2014-08-25 03:21:03 -0500

Romain@REBUS gravatar image

updated 2015-03-13 17:21:06 -0500

yannick gravatar image

Pas op : in het formularium geeft men een formule voor de resonantiefrequenties : f = nv/(2L) maar dit is voor 2 vaste uiteinden (bv. een snaar) of 2 open uiteinden (bv. dwarsfluit). Bij een instrument met één vast en één open uiteinde zoals de didgeridoo is de formule f=(2n-1)v/(4L). Dus dan vindt ge f1 en f2 en inderdaad zoals Yannick vermeldt is f2 = 3f1

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

bedankt Romain voor de aanvulling! Ik heb mijn antwoord nog een beetje aangepast.

yannick ( 2014-08-25 03:48:35 -0500 )edit
0

answered 2014-08-22 16:10:44 -0500

yannick gravatar image

updated 2015-03-13 17:21:18 -0500

Dag Manu,

1) Het begrip grondfrequentie (of fundamentele frequentie) is eigenlijk gewoon $f_1$. Deze $f_1$ heeft een speciaal statuut omdat alle andere (potentiële) harmonische veelvouden zijn van $f_1$.

2) De "boventoon" is de eerste toegestane harmonische die een (geheel) veelvoud is van $f_1$. Dit is niet altijd gelijk aan $2 \cdot f_1$. Hoewel er in de cursus (en het formularium) staat dat

$$f_n= n \cdot f_1$$

geldt deze formule enkel voor een snaar die vast is gemaakt aan twee uiteinden $($cf. deze applet$)$. Bij de didgeroo is de situatie anders. Als men de analogie met snaren toch wil maken, moet men kijken naar een situatie waar slechts één uiteinde vast is gemaakt en het andere open is $($cf. deze applet of link$)$. De formule hier is gegeven door

$$f_n=(2n+1) \cdot f_1$$

Dus de eerste boventoon is $f_2=3 \cdot f_1$.

image description

Zie ook bv. deze link.

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2014-08-22 03:38:45 -0500

Aantal keer gelezen: 926 keer

Laatst gewijzigd: Mar 13 '15