Stel je vraag
0

6.1.8. Fysica Elektromagnetisme

asked 2017-06-12 04:42:05 -0500

Camille.Hoefnagels gravatar image

updated 2017-06-12 10:20:13 -0500

Johan@REBUS gravatar image

Ik twijfel hier aan mijn verklaring bij de opsplitsing in de x en y componenten. Voor x: ik hou rekening met het magnetisch veld van M op P, maar is er voor de x-component niet enkel de invloed van L en K? Voor y: hetzelfde, ik hou hier rekening met K, terwijl deze toch loodrecht staat op punt p?

C:\fakepath\19114624_10212680309186458_16478405_n.jpg

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2017-06-12 04:48:51 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Het resultaat ziet er goed uit.

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Inderdaad, ik denk dat de oplossing wel correct is. Maar bij het herzien, weet ik niet goed waarom ik het net zo opgelost heb.. waarom hou je rekening met K voor de Y-component? en waarom ook met M voor de berekening van het x-component?

Camille.Hoefnagels ( 2017-06-12 05:10:34 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
2 followers

Statistieken

Datum: 2017-06-12 04:42:05 -0500

Aantal keer gelezen: 147 keer

Laatst gewijzigd: Jun 12 '17