Stel je vraag
0

6.3.2 Fysica, elektromagnetisme, wet van Lorenz

asked 2017-06-12 05:28:42 -0500

Camille.Hoefnagels gravatar image

updated 2017-06-12 10:11:29 -0500

Johan@REBUS gravatar image

Ik begrijp hier het volgende:

De snelheid berekenen wanneer B en E gegeven is: v = E/B (met deze berekening valt de lading van de deeltjes die door de snelheidsselector gaan dus weg). Hierdoor gaan a) en b) = aan 10 km/s. Mijn vraag zit bij c) als de bundel bestaat uit neutronen is hun lading gelijk aan 0 (= neutraal). F = B.Q.v = 0 aangezien Q = 0, wat leidt tot E = 0 en uiteindelijk v = 0. Nu is mijn vraag: waarom blijven die deeltjes dan wel aan hun initiële snelheid rechtdoor gaan? (Ik begrijp dit "logisch" gezien wel, maar met de formules ben ik de logica dan weer kwijt)

Heel erg bedankt voor je tijd

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2017-06-12 08:55:59 -0500

Als er geen krachtwerking is, is er ook geen versnelling. (Een voorwerp behoudt dan zijn snelheid).

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2017-06-12 05:28:42 -0500

Aantal keer gelezen: 108 keer

Laatst gewijzigd: Jun 12 '17